1397
ALUMINIUMFOSFID
4.3 (6.1), I, (E)

Data för UN 1397, ALUMINIUMFOSFID

UN-nummer 1397
Namn ALUMINIUMFOSFID
Kommentar
Klass 4.3
Klassifikation WT2
Förpackningsgrupp I
Etiketter 4.3+6.1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser 507
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P403
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP2 MP15
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV23 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S20