423
1393
LEGERING AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, N.O.S.
4.3, II, (D/E)

Data för UN 1393, LEGERING AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, N.O.S.

UN-nummer 1393
Namn LEGERING AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER, N.O.S.
Kommentar
Klass 4.3
Klassifikation W2
Förpackningsgrupp II
Etiketter 4.3
Farlighetsnummer 423
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 183 506
Begränsad mängd 500 g
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P410 IBC07
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP14
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T3
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV23
Särbestämmelser för transport: Användning