X323
1391
ALKALIMETALLDISPERSION eller DISPERSION AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER
4.3, I, (B/E)

Data för UN 1391, ALKALIMETALLDISPERSION eller DISPERSION AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER

UN-nummer 1391
Namn ALKALIMETALLDISPERSION eller DISPERSION AV ALKALISKA JORDARTSMETALLER
Kommentar
Klass 4.3
Klassifikation W1
Förpackningsgrupp I
Etiketter 4.3
Farlighetsnummer X323
Transportkategori 1
Tunnelkod (B/E)
Särbestämmelser 182 183 506
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P402
Särbestämmelser för förpackning RR8
Bestämmelser för samemballering MP2 MP4
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank L10BN(+)
Särbestämmelser för ADR-tank TU1 TE5 TM2 TT3
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV23
Särbestämmelser för transport: Användning S20