40
1378
METALLKATALYSATOR, FUKTAD, med synligt överskott av vätska
4.2, II, (D/E)

Data för UN 1378, METALLKATALYSATOR, FUKTAD, med synligt överskott av vätska

UN-nummer 1378
Namn METALLKATALYSATOR, FUKTAD, med synligt överskott av vätska
Kommentar
Klass 4.2
Klassifikation S4
Förpackningsgrupp II
Etiketter 4.2
Farlighetsnummer 40
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 274
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P410 IBC01
Särbestämmelser för förpackning PP39
Bestämmelser för samemballering MP14
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T3
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning