40
1376
JÄRNOXID, FÖRBRUKAD eller JÄRNSVAMP, FÖRBRUKAD, från kolgasrening
4.2, III, (E)

Data för UN 1376, JÄRNOXID, FÖRBRUKAD eller JÄRNSVAMP, FÖRBRUKAD, från kolgasrening

UN-nummer 1376
Namn JÄRNOXID, FÖRBRUKAD eller JÄRNSVAMP, FÖRBRUKAD, från kolgasrening
Kommentar
Klass 4.2
Klassifikation S4
Förpackningsgrupp III
Etiketter 4.2
Farlighetsnummer 40
Transportkategori 3
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser 592
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P002 IBC08 LP02 R001
Särbestämmelser för förpackning B3
Bestämmelser för samemballering MP14 MP2
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T1 BK2
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAV
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk VC1 VC2 AP1
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning