40
1374
FISKMJÖL (FISKRESTER), EJ STABILISERAD
4.2, II, (D/E)

Data för UN 1374, FISKMJÖL (FISKRESTER), EJ STABILISERAD

UN-nummer 1374
Namn FISKMJÖL (FISKRESTER), EJ STABILISERAD
Kommentar
Klass 4.2
Klassifikation S2
Förpackningsgrupp II
Etiketter 4.2
Farlighetsnummer 40
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 300
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P410 IBC08
Särbestämmelser för förpackning B4
Bestämmelser för samemballering MP14
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T3
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning