40
1373
FIBRER eller VÄV, ANIMALISKA, VEGETABILISKA eller SYNTETISKA, N.O.S., impregnerade med olja
4.2, III, (E)

Data för UN 1373, FIBRER eller VÄV, ANIMALISKA, VEGETABILISKA eller SYNTETISKA, N.O.S., impregnerade med olja

UN-nummer 1373
Namn FIBRER eller VÄV, ANIMALISKA, VEGETABILISKA eller SYNTETISKA, N.O.S., impregnerade med olja
Kommentar
Klass 4.2
Klassifikation S2
Förpackningsgrupp III
Etiketter 4.2
Farlighetsnummer 40
Transportkategori 3
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P410 IBC08 R001
Särbestämmelser för förpackning B3
Bestämmelser för samemballering MP14
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T1
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk VC1 VC2 AP1
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning