1357
UREANITRAT, FUKTAD med minst 20 vikt-% vatten
4.1, I, (B)

Data för UN 1357, UREANITRAT, FUKTAD med minst 20 vikt-% vatten

UN-nummer 1357
Namn UREANITRAT, FUKTAD med minst 20 vikt-% vatten
Kommentar
Klass 4.1
Klassifikation D
Förpackningsgrupp I
Etiketter 4.1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B)
Särbestämmelser 227
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P406
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP2
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S14