1344
TRINITROFENOL (PIKRINSYRA), FUKTAD med minst 30 vikt-% vatten
4.1, I, (B)

Data för UN 1344, TRINITROFENOL (PIKRINSYRA), FUKTAD med minst 30 vikt-% vatten

UN-nummer 1344
Namn TRINITROFENOL (PIKRINSYRA), FUKTAD med minst 30 vikt-% vatten
Kommentar
Klass 4.1
Klassifikation D
Förpackningsgrupp I
Etiketter 4.1+1.4
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P406
Särbestämmelser för förpackning PP26
Bestämmelser för samemballering MP2
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S14