423
1340
FOSFORPENTASULFID fri från gul och vit fosfor
4.3 (4.1), II, (D/E)
Får ej transporteras som värdeberäknad mängd!

Data för UN 1340, FOSFORPENTASULFID fri från gul och vit fosfor

UN-nummer 1340
Namn FOSFORPENTASULFID fri från gul och vit fosfor
Kommentar
Klass 4.3
Klassifikation WF2
Förpackningsgrupp II
Etiketter 4.3+4.1
Farlighetsnummer 423
Transportkategori 0
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 602
Begränsad mängd 500 g
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P410 IBC04
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP14
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T3
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV23
Särbestämmelser för transport: Användning