1333
CERIUM, plattor, tackor, stänger
4.1, II, (E)

Data för UN 1333, CERIUM, plattor, tackor, stänger

UN-nummer 1333
Namn CERIUM, plattor, tackor, stänger
Kommentar
Klass 4.1
Klassifikation F3
Förpackningsgrupp II
Etiketter 4.1
Farlighetsnummer
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 1 kg
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P002 IBC08
Särbestämmelser för förpackning B4
Bestämmelser för samemballering MP11
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V11
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning