40
1332
METALDEHYD
4.1, III, (E)

Data för UN 1332, METALDEHYD

UN-nummer 1332
Namn METALDEHYD
Kommentar
Klass 4.1
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp III
Etiketter 4.1
Farlighetsnummer 40
Transportkategori 3
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 5 kg
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P002 IBC08 LP02 R001
Särbestämmelser för förpackning B3
Bestämmelser för samemballering MP10
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T1
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAV
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk VC1 VC2
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning