1324
FILMER PÅ NITROCELLULOSABAS, gelatinerade, ej rester
4.1, III, (E)

Data för UN 1324, FILMER PÅ NITROCELLULOSABAS, gelatinerade, ej rester

UN-nummer 1324
Namn FILMER PÅ NITROCELLULOSABAS, gelatinerade, ej rester
Kommentar
Klass 4.1
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp III
Etiketter 4.1
Farlighetsnummer
Transportkategori 3
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 5 kg
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P002 R001
Särbestämmelser för förpackning PP15
Bestämmelser för samemballering MP11
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning