40
1323
FERROCERIUM
4.1, II, (E)

Data för UN 1323, FERROCERIUM

UN-nummer 1323
Namn FERROCERIUM
Kommentar
Klass 4.1
Klassifikation F3
Förpackningsgrupp II
Etiketter 4.1
Farlighetsnummer 40
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser 249
Begränsad mängd 1 kg
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P002 IBC08
Särbestämmelser för förpackning B4
Bestämmelser för samemballering MP11
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T3
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP33
Tankkod för ADR-tank SGAN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin V11
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning