30
1308
ZIRKONIUM, UPPSLAMMAT I BRANDFARLIG VÄTSKA
3, III, (D/E)

Data för UN 1308, ZIRKONIUM, UPPSLAMMAT I BRANDFARLIG VÄTSKA

UN-nummer 1308
Namn ZIRKONIUM, UPPSLAMMAT I BRANDFARLIG VÄTSKA
Kommentar
Klass 3
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp III
Etiketter 3+8
Farlighetsnummer 30
Transportkategori 3
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 551
Begränsad mängd 5 L
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P001 R001
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP19
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank LGBF
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV10
Särbestämmelser för transport: Användning S2