339
1304
ISOBUTYLVINYLETER, STABILISERAD
3, II, (D/E)

Data för UN 1304, ISOBUTYLVINYLETER, STABILISERAD

UN-nummer 1304
Namn ISOBUTYLVINYLETER, STABILISERAD
Kommentar
Klass 3
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp II
Etiketter 3
Farlighetsnummer 339
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 386 676
Begränsad mängd 1 L
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P001 IBC02 R001
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP19
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T4
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP1
Tankkod för ADR-tank LGBF
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin V8
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S4 S20