38
1289
NATRIUMMETYLAT, LÖSNING i alkohol
3 (8), III, (D/E)

Data för UN 1289, NATRIUMMETYLAT, LÖSNING i alkohol

UN-nummer 1289
Namn NATRIUMMETYLAT, LÖSNING i alkohol
Kommentar
Klass 3
Klassifikation FC
Förpackningsgrupp III
Etiketter 3+8
Farlighetsnummer 38
Transportkategori 3
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 5 L
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P001 IBC02 R001
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP19
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T4
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP1
Tankkod för ADR-tank L4BN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2