33
1278
1-KLORPROPAN (propylklorid)
3, II, (D/E)

Data för UN 1278, 1-KLORPROPAN (propylklorid)

UN-nummer 1278
Namn 1-KLORPROPAN (propylklorid)
Kommentar
Klass 3
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp II
Etiketter 3
Farlighetsnummer 33
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 138
Begränsad mängd 1 L
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P001 IBC02
Särbestämmelser för förpackning B8
Bestämmelser för samemballering MP19 MP22
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T7
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP2
Tankkod för ADR-tank L1,5BN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S20