33
1263
FÄRG (inklusive färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inklusive färgförtunning och -lösningsmedel) (9dn20gb6z)
3, I, (D/E)

Data för UN 1263, FÄRG (inklusive färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inklusive färgförtunning och -lösningsmedel) (9dn20gb6z)

UN-nummer 1263
Namn FÄRG (inklusive färg, lack, emaljlack, bets, shellack, fernissa, polermedel, flytande spackel och flytande lackgrund) eller FÄRGRELATERAT MATERIAL (inklusive färgförtunning och -lösningsmedel) (9dn20gb6z)
Kommentar
Klass 3
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp I
Etiketter 3
Farlighetsnummer 33
Transportkategori 1
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 163 367 650
Begränsad mängd 500 ml
Reducerad mängd E3
Förpackningsinstruktioner P001
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP7 MP17
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T11
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP1 TP8 TP27
Tankkod för ADR-tank L4BN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S20