33
1262
OKTANER
3, II, (D/E)

Data för UN 1262, OKTANER

UN-nummer 1262
Namn OKTANER
Kommentar
Klass 3
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp II
Etiketter 3+1.5
Farlighetsnummer 33
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 364
Begränsad mängd 1 L
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P001 IBC02 R001
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP19
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T4
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP1
Tankkod för ADR-tank LGBF
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S20