663
1259
NICKELKARBONYL
6.1 (3), I, (C/D)

Data för UN 1259, NICKELKARBONYL

UN-nummer 1259
Namn NICKELKARBONYL
Kommentar
Klass 6.1
Klassifikation TF1
Förpackningsgrupp I
Etiketter 6.1+3
Farlighetsnummer 663
Transportkategori 1
Tunnelkod (C/D)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P601
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP2 MP5
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank L15CH
Särbestämmelser för ADR-tank TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV13 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S9 S14