663
1238
METYLKLORFORMIAT
6.1 (3 + 8), I, (C/D)

Data för UN 1238, METYLKLORFORMIAT

UN-nummer 1238
Namn METYLKLORFORMIAT
Kommentar
Klass 6.1
Klassifikation TFC
Förpackningsgrupp I
Etiketter 6.1+3+8
Farlighetsnummer 663
Transportkategori 1
Tunnelkod (C/D)
Särbestämmelser 354
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P602
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP8 MP17
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T22
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP2
Tankkod för ADR-tank L15CH
Särbestämmelser för ADR-tank TU14 TU15 TE19 TE21
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV13 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S9 S14