336
1230
METANOL
3 (6.1), II, (D/E)

Data för UN 1230, METANOL

UN-nummer 1230
Namn METANOL
Kommentar
Klass 3
Klassifikation FT1
Förpackningsgrupp II
Etiketter 3+6.1
Farlighetsnummer 336
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 279
Begränsad mängd 1 L
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P001 IBC02
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP19 MP11
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T7
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP2
Tankkod för ADR-tank L4BH
Särbestämmelser för ADR-tank TU15
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV13 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S19