336
1228
MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.
3 (6.1), II, (D/E)

Data för UN 1228, MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.

UN-nummer 1228
Namn MERKAPTANER, FLYTANDE, BRANDFARLIGA, GIFTIGA, N.O.S. eller MERKAPTANBLANDNING, FLYTANDE, BRANDFARLIG, GIFTIG, N.O.S.
Kommentar
Klass 3
Klassifikation FT1
Förpackningsgrupp II
Etiketter 3+6.1
Farlighetsnummer 336
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 274
Begränsad mängd 1 L
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P001 IBC02
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP19
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T11
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP2 TP27
Tankkod för ADR-tank L4BH
Särbestämmelser för ADR-tank TU15
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV13 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S19