33
1224
KETONER, FLYTANDE, N.O.S. (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)
3, II, (D/E)

Data för UN 1224, KETONER, FLYTANDE, N.O.S. (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)

UN-nummer 1224
Namn KETONER, FLYTANDE, N.O.S. (ångtryck vid 50°C över 110 kPa)
Kommentar
Klass 3
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp II
Etiketter 3
Farlighetsnummer 33
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 274 640C
Begränsad mängd 1 L
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P001
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP19
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T7
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP1 TP8 TP28
Tankkod för ADR-tank L1,5BN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S20