1222
ISOPROPYLNITRAT
3, II, (E)

Data för UN 1222, ISOPROPYLNITRAT

UN-nummer 1222
Namn ISOPROPYLNITRAT
Kommentar
Klass 3
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp II
Etiketter 3
Farlighetsnummer
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 1 L
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P001 IBC02 R001
Särbestämmelser för förpackning B7
Bestämmelser för samemballering MP19
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S20