338
1221
ISOPROPYLAMIN
3 (8), I, (C/E)

Data för UN 1221, ISOPROPYLAMIN

UN-nummer 1221
Namn ISOPROPYLAMIN
Kommentar
Klass 3
Klassifikation FC
Förpackningsgrupp I
Etiketter 3+8
Farlighetsnummer 338
Transportkategori 1
Tunnelkod (C/E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P001
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP7 MP17
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T11
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP2
Tankkod för ADR-tank L10CH
Särbestämmelser för ADR-tank TU14 TE21
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S20