338
1214
ISOBUTYLAMIN
3 (8), II, (D/E)

Data för UN 1214, ISOBUTYLAMIN

UN-nummer 1214
Namn ISOBUTYLAMIN
Kommentar
Klass 3
Klassifikation FC
Förpackningsgrupp II
Etiketter 3+8
Farlighetsnummer 338
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 1 L
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P001 IBC02
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP19
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T7
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP1
Tankkod för ADR-tank L4BH
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S20