X338
1183
ETYLDIKLORSILAN
4.3 (3 + 8), I, (B/E)
Får ej transporteras som värdeberäknad mängd!

Data för UN 1183, ETYLDIKLORSILAN

UN-nummer 1183
Namn ETYLDIKLORSILAN
Kommentar
Klass 4.3
Klassifikation WFC
Förpackningsgrupp I
Etiketter 4.3+3+8
Farlighetsnummer X338
Transportkategori 0
Tunnelkod (B/E)
Särbestämmelser 660
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P401
Särbestämmelser för förpackning RR7
Bestämmelser för samemballering MP2
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T14
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP2 TP7
Tankkod för ADR-tank L10DH
Särbestämmelser för ADR-tank TU14 TU23 TE21 TM2 TM3
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin V1
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV23
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S20