X338
1162
DIMETYLDIKLORSILAN
3 (8), II, (D/E)

Data för UN 1162, DIMETYLDIKLORSILAN

UN-nummer 1162
Namn DIMETYLDIKLORSILAN
Kommentar
Klass 3
Klassifikation FC
Förpackningsgrupp II
Etiketter 3+8
Farlighetsnummer X338
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P010
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP19
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T10
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP2 TP7
Tankkod för ADR-tank L4BH
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S20