30
1157
DIISOBUTYLKETON
3, III, (D/E)

Data för UN 1157, DIISOBUTYLKETON

UN-nummer 1157
Namn DIISOBUTYLKETON
Kommentar
Klass 3
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp III
Etiketter 3+1.4
Farlighetsnummer 30
Transportkategori 3
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 5 L
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P001 IBC03 LP01 R001
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP19
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T2
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP1
Tankkod för ADR-tank LGBF
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin V12
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV12
Särbestämmelser för transport: Användning S2