33
1139
TÄCKLÖSNING (inklusive ytbehandlingar eller ytbeklädnader som används för industriella ändamål, såsom underredsbehandling av fordon eller innerbeklädnad av fat eller tunnor) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa) [_cmw21_]
3, II, (D/E)

Data för UN 1139, TÄCKLÖSNING (inklusive ytbehandlingar eller ytbeklädnader som används för industriella ändamål, såsom underredsbehandling av fordon eller innerbeklädnad av fat eller tunnor) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa) [_cmw21_]

UN-nummer 1139
Namn TÄCKLÖSNING (inklusive ytbehandlingar eller ytbeklädnader som används för industriella ändamål, såsom underredsbehandling av fordon eller innerbeklädnad av fat eller tunnor) (ångtryck vid 50°C över 110 kPa) [_cmw21_]
Kommentar
Klass 3
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp II
Etiketter 3
Farlighetsnummer 33
Transportkategori 2
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser 640C 520
Begränsad mängd 5 L
Reducerad mängd E2
Förpackningsinstruktioner P001
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP19
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T4
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP1 TP8
Tankkod för ADR-tank L1,5BN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV9
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S20