33
1139
TÄCKLÖSNING (inklusive ytbehandlingar eller ytbeklädnader som används för industriella ändamål, såsom underredsbehandling av fordon eller innerbeklädnad av fat eller tunnor) [_cmw21_]
3, I, (D/E)

Data för UN 1139, TÄCKLÖSNING (inklusive ytbehandlingar eller ytbeklädnader som används för industriella ändamål, såsom underredsbehandling av fordon eller innerbeklädnad av fat eller tunnor) [_cmw21_]

UN-nummer 1139
Namn TÄCKLÖSNING (inklusive ytbehandlingar eller ytbeklädnader som används för industriella ändamål, såsom underredsbehandling av fordon eller innerbeklädnad av fat eller tunnor) [_cmw21_]
Kommentar
Klass 3
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp I
Etiketter 3+7a
Farlighetsnummer 33
Transportkategori 1
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 500 ml
Reducerad mängd E3
Förpackningsinstruktioner P001
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP7 MP17
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T11
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP1 TP8 TP27
Tankkod för ADR-tank L4BN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S20