30
1136
STENKOLSTJÄREDESTILLAT, BRANDFARLIGA
3, III, (D/E)

Data för UN 1136, STENKOLSTJÄREDESTILLAT, BRANDFARLIGA

UN-nummer 1136
Namn STENKOLSTJÄREDESTILLAT, BRANDFARLIGA
Kommentar
Klass 3
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp III
Etiketter 3+4.3
Farlighetsnummer 30
Transportkategori 3
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 5 L
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P001 IBC03 LP01 R001
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP19
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T4
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP1 TP29
Tankkod för ADR-tank LGBF
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin V12
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2