33
1133
LIM, med brandfarlig vätska
3, I, (D/E)

Data för UN 1133, LIM, med brandfarlig vätska

UN-nummer 1133
Namn LIM, med brandfarlig vätska
Kommentar
Klass 3
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp I
Etiketter 3
Farlighetsnummer 33
Transportkategori 1
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 500 ml
Reducerad mängd E3
Förpackningsinstruktioner P001
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP7 MP17
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T11
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP1 TP8 TP27
Tankkod för ADR-tank L4BN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S20