33
1108
1-PENTEN (n-AMYLEN, PENT-1-EN)
3, I, (D/E)

Data för UN 1108, 1-PENTEN (n-AMYLEN, PENT-1-EN)

UN-nummer 1108
Namn 1-PENTEN (n-AMYLEN, PENT-1-EN)
Kommentar
Klass 3
Klassifikation F1
Förpackningsgrupp I
Etiketter 3
Farlighetsnummer 33
Transportkategori 1
Tunnelkod (D/E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E3
Förpackningsinstruktioner P001
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP7 MP17
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T11
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP2
Tankkod för ADR-tank L4BN
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S20