239
1086
VINYLKLORID, STABILISERAD
2.1, (B/D)

Data för UN 1086, VINYLKLORID, STABILISERAD

UN-nummer 1086
Namn VINYLKLORID, STABILISERAD
Kommentar
Klass 2
Klassifikation 2F
Förpackningsgrupp
Etiketter 2.1+7a
Farlighetsnummer 239
Transportkategori 2
Tunnelkod (B/D)
Särbestämmelser 386 662 676
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P200
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP9
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T50 (M)
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank PxBN(M)
Särbestämmelser för ADR-tank TA4 TT9
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin V8
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV9 CV10 CV36
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S4 S20