263
1082
TRIFLUORKLORETEN (TRIFLUORKLORETYLEN, KÖLDMEDIUM R 1113), STABILISERAD
2.3 (2.1), (B/D)

Data för UN 1082, TRIFLUORKLORETEN (TRIFLUORKLORETYLEN, KÖLDMEDIUM R 1113), STABILISERAD

UN-nummer 1082
Namn TRIFLUORKLORETEN (TRIFLUORKLORETYLEN, KÖLDMEDIUM R 1113), STABILISERAD
Kommentar
Klass 2
Klassifikation 2TF
Förpackningsgrupp
Etiketter 2.3+2.1
Farlighetsnummer 263
Transportkategori 1
Tunnelkod (B/D)
Särbestämmelser 386 676
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P200
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP9
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T50 (M)
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank PxBH(M)
Särbestämmelser för ADR-tank TA4 TT9
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin V8
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV9 CV10 CV36
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S4 S14