20
1078
KÖLDMEDIUM N.O.S. som blandning F1, F2 eller F3
2.2, (C/E)

Data för UN 1078, KÖLDMEDIUM N.O.S. som blandning F1, F2 eller F3

UN-nummer 1078
Namn KÖLDMEDIUM N.O.S. som blandning F1, F2 eller F3
Kommentar
Klass 2
Klassifikation 2A
Förpackningsgrupp
Etiketter 2.2
Farlighetsnummer 20
Transportkategori 3
Tunnelkod (C/E)
Särbestämmelser 274 582 662
Begränsad mängd 120 ml
Reducerad mängd E1
Förpackningsinstruktioner P200
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP9
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T50 (M)
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank PxBN(M)
Särbestämmelser för ADR-tank TA4 TT9
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV9 CV10 CV36
Särbestämmelser för transport: Användning