265
1067
DIKVÄVETETROXID (KVÄVEDIOXID)
2.3 (5.1 + 8), (C/D)

Data för UN 1067, DIKVÄVETETROXID (KVÄVEDIOXID)

UN-nummer 1067
Namn DIKVÄVETETROXID (KVÄVEDIOXID)
Kommentar
Klass 2
Klassifikation 2TOC
Förpackningsgrupp
Etiketter 2.3+5.1+8+2.1
Farlighetsnummer 265
Transportkategori 1
Tunnelkod (C/D)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P200
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP9
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T50
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer TP21
Tankkod för ADR-tank PxBH(M)
Särbestämmelser för ADR-tank TU17 TA4 TT9
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV9 CV10 CV36
Särbestämmelser för transport: Användning S14