239
1060
METYLACETYLEN- OCH PROPADIENBLANDNING, STABILISERAD som blandning P1 eller blandning P2
2.1, (B/D)

Data för UN 1060, METYLACETYLEN- OCH PROPADIENBLANDNING, STABILISERAD som blandning P1 eller blandning P2

UN-nummer 1060
Namn METYLACETYLEN- OCH PROPADIENBLANDNING, STABILISERAD som blandning P1 eller blandning P2
Kommentar
Klass 2
Klassifikation 2F
Förpackningsgrupp
Etiketter 2.1
Farlighetsnummer 239
Transportkategori 2
Tunnelkod (B/D)
Särbestämmelser 386 581 662 676
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P200
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP9
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T50 (M)
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank PxBN(M)
Särbestämmelser för ADR-tank TA4 TT9
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin V8
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV9 CV10 CV36 CV15
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S4 S20