263
1053
SVAVELVÄTE
2.3 (2.1), (B/D)

Data för UN 1053, SVAVELVÄTE

UN-nummer 1053
Namn SVAVELVÄTE
Kommentar
Klass 2
Klassifikation 2TF
Förpackningsgrupp
Etiketter 2.3+2.1+7e
Farlighetsnummer 263
Transportkategori 1
Tunnelkod (B/D)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P200
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP9
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer (M)
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank PxDH(M)
Särbestämmelser för ADR-tank TA4 TT9 TT10
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV9 CV10 CV36
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S14