1051
VÄTECYANID (CYANVÄTE), STABILISERAD, med mindre än 3% vatten
6.1 (3), I, (D)
Får ej transporteras som värdeberäknad mängd!

Data för UN 1051, VÄTECYANID (CYANVÄTE), STABILISERAD, med mindre än 3% vatten

UN-nummer 1051
Namn VÄTECYANID (CYANVÄTE), STABILISERAD, med mindre än 3% vatten
Kommentar
Klass 6.1
Klassifikation TF1
Förpackningsgrupp I
Etiketter 6.1+3
Farlighetsnummer
Transportkategori 0
Tunnelkod (D)
Särbestämmelser 386 603 676
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P200
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP2
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V8
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV13 CV28
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S4 S9 S10 S14