1044
BRANDSLÄCKARE, med komprimerad eller kondenserad gas
2.2, (E)

Data för UN 1044, BRANDSLÄCKARE, med komprimerad eller kondenserad gas

UN-nummer 1044
Namn BRANDSLÄCKARE, med komprimerad eller kondenserad gas
Kommentar
Klass 2
Klassifikation 6A
Förpackningsgrupp
Etiketter 2.2+7e
Farlighetsnummer
Transportkategori 3
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser 225 594
Begränsad mängd 120 ml
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P003
Särbestämmelser för förpackning PP91
Bestämmelser för samemballering MP9 MP21
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV9
Särbestämmelser för transport: Användning