23
1035
ETAN
2.1, (B/D)

Data för UN 1035, ETAN

UN-nummer 1035
Namn ETAN
Kommentar
Klass 2
Klassifikation 2F
Förpackningsgrupp
Etiketter 2.1
Farlighetsnummer 23
Transportkategori 2
Tunnelkod (B/D)
Särbestämmelser 662
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P200
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP9
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer (M)
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank PxBN(M)
Särbestämmelser för ADR-tank TA4 TT9
Fordon för tanktransport FL
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV9 CV10 CV36
Särbestämmelser för transport: Användning S2 S20