268
1005
AMMONIAK, VATTENFRI
2.3 (8), (C/D)

Data för UN 1005, AMMONIAK, VATTENFRI

UN-nummer 1005
Namn AMMONIAK, VATTENFRI
Kommentar
Klass 2
Klassifikation 2TC
Förpackningsgrupp
Etiketter 2.3+8
Farlighetsnummer 268
Transportkategori 1
Tunnelkod (C/D)
Särbestämmelser 23 379
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P200
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP9
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer T50 (M)
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank PxBH(M)
Särbestämmelser för ADR-tank TA4 TT8 TT9
Fordon för tanktransport AT
Särbestämmelser för transport: Kollin
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV9 CV10 CV36 CV2
Särbestämmelser för transport: Användning S14