0509
KRUT, RÖKSVAGT
1.4C, (E)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0509, KRUT, RÖKSVAGT

UN-nummer 0509
Namn KRUT, RÖKSVAGT
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.4C
Förpackningsgrupp
Etiketter 1.4+7b
Farlighetsnummer
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P114(b)
Särbestämmelser för förpackning PP48
Bestämmelser för samemballering MP20 MP24 MP23
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1