0503
SÄKERHETSUTRUSTNING, PYROTEKNISK
1.4G, (E)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0503, SÄKERHETSUTRUSTNING, PYROTEKNISK

UN-nummer 0503
Namn SÄKERHETSUTRUSTNING, PYROTEKNISK
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.4G
Förpackningsgrupp
Etiketter 1.4
Farlighetsnummer
Transportkategori 2
Tunnelkod (E)
Särbestämmelser 235 289
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P135
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP23
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1