0498
DRIVMEDEL, FAST
1.1C, (B1000C)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0498, DRIVMEDEL, FAST

UN-nummer 0498
Namn DRIVMEDEL, FAST
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.1C
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (B1000C)
Särbestämmelser
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P114(b)
Särbestämmelser för förpackning
Bestämmelser för samemballering MP20
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1