0495
DRIVMEDEL, FLYTANDE
1.3C, (C5000D)
Mängden avser nettovikt av det explosiva ämnet i kg

Data för UN 0495, DRIVMEDEL, FLYTANDE

UN-nummer 0495
Namn DRIVMEDEL, FLYTANDE
Kommentar
Klass 1
Klassifikation 1.3C
Förpackningsgrupp
Etiketter 1
Farlighetsnummer
Transportkategori 1
Tunnelkod (C5000D)
Särbestämmelser 224
Begränsad mängd 0
Reducerad mängd E0
Förpackningsinstruktioner P115
Särbestämmelser för förpackning PP53 PP54 PP57 PP58
Bestämmelser för samemballering MP20
Instruktioner för UN-tank och bulkcontainer
Särbestämmelser för UN-tank och bulkcontainer
Tankkod för ADR-tank
Särbestämmelser för ADR-tank
Fordon för tanktransport
Särbestämmelser för transport: Kollin V2
Särbestämmelser för transport: Bulk
Särbestämmelser för transport: Lastning och lossning CV1 CV2 CV3
Särbestämmelser för transport: Användning S1